Základní umělecká škola Starý Plzenec

Výtvarný obor - charakteristika

Vyučování výtvarného oboru ve Starém Plzenci probíhá v příjemném prostředí nových ateliérů v podkroví školy. Na dosah máme rotundu sv. Petra a Pavla, její krásné okolí využíváme k tvorbě v plenéru. Ve Spáleném Poříčí se výtvarný obor vyučuje v prostorách zámku, kde má pro svou práci dobré zázemí.

Do přípravných ročníků přijímáme děti, které mají chuť tvořit a objevovat svět prostřednictvím výtvarných činností. Přivítáme také děti staršího věku, které projeví hlubší zájem o výtvarnou tvořivost. Výtvarný obor je otevřen i zájemcům z řad dospělých.

Přijímání nových žáků probíhá na přelomu května a června na základě ověření talentových předpokladů. Ve výjimečném případě se mohou skupiny doplňovat novými žáky v pololetí školního roku. V případě zájmu připravujeme studenty k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy. Každý rok představujeme nejlepší práce na výstavě ve Staroplzenecké galerii a ve Spáleném Poříčí. Pravidelně se zúčastňujeme krajských a celostátních přehlídek ZUŠ i různých výtvarných soutěží. Navštěvujeme výstavy výtvarných umělců.


Od školního roku 2012/2013 se postupně (od 1. ročníků I. a II. stupně) zavádí struktura a charakteristika výuky podle nového ŠVP (viz Školní vzdělávací program).

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com