Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Přijímání žáků

Do přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou uchazeči přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jmenované ředitelem školy. Přijímání uchazečů je omezeno kapacitou školy, kterou nelze v jednotlivých oborech překročit. Úspěšné vykonání talentové zkoušky není tedy automaticky nárokem na přijetí uchazeče ke studiu.

Do vyššího stupně studia postupují žáci školy na základě úspěšného ukončení studia předchozího stupně.

Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin jsou žáci přijímáni na návrh učitele hlavního předmětu a po jeho schválení pedagogickou radou školy.

Pravidelné přijímací řízení pro uchazeče o studium je organizováno koncem školního roku v měsících květnu a červnu. Oznámení o termínech talentových zkoušek je vždy zveřejněno na webových stránkách školy, v místním tisku a na veřejných vývěskách ve škole a v obcích sídla školy a poboček.

Mimořádný termín přijímacího řízení může být vypsán v pololetí školního roku v měsíci lednu na uvolněná místa po žácích, kteří ukončili studium.

Oznámení o přijetí uchazeče ke studiu je zasláno elektronickou poštou zákonným zástupcům uchazečů nebo zletilým uchazečům do poloviny měsíce následujícího po přijímacím řízení.

Podle § 1, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání jsou do přípravného studia přijímáni žáci, kteří 30. srpna dovršili věk 5 let, do základního studia I. stupně žáci, kteří 30. srpna dovršili věk 7 let, a do základního studia II. stupně žáci, kteří 30. srpna dovršili věk 14 let. Výjimečně mohou být přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk, stanovený v § 1 odst. 3 vyhlášky 71/2005 Sb., mohou být podle výsledků přijímací zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Přihlášku do Základní umělecké školy Starý Plzenec je třeba vyplnit a odeslat prostřednictvím webových stránek www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 20. května - 28. května 2024. Program pro rezervaci časů přijímacího řízení je již k dispozici na www.iZUS.cz

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi