Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Soutěž Plzenecké housličky

Plzenecké housličky

Soutěž Plzenecké housličky si za dobu své existence vydobyla velkou oblibu i uznání široké odborné veřejnosti především díky své otevřené a nekonfliktní atmosféře. Každý rok se do Starého Plzence sjíždějí děti, rodiče a učitelé z celých Čech i z Moravy. Soutěž je vyhlašována pro šest věkových kategorií, které se střídají ve dvouletém cyklu.

 29. ročník soutěže se uskuteční v sobotu 20. května 2023. V tomto ročníku proběhne soutěž 3 starších  kategorií:

    • 4. kategorie (děti desetileté, narozené v roce 2013)
    • 5 kategorie (děti jedenáctileté, narozené v roce 2012)
    • 6. kategorie (děti dvanáctileté, narozené v roce 2011)

 

Repertoár soutěžního vystoupení není závazně specifikován, pro každou kategorii je doporučené časové vymezení soutěžního vystoupení. Porotu soutěže tvoří profesoři houslové hry z pražské a plzeňské konzervatoře, učitelé ze ZUŠ Plzeňského kraje a studenti plzeňské konzervatoře. V každé kategorii mohou být uděleny 2 první ceny, 3 druhé ceny a 3 třetí ceny. Soutěž se koná ve velkém sále Lidového domu, v jehož poschodí jsou soutěžícím k dispozici učebny ZUŠ pro rozehrání, v přízemí vedle sálu se nachází restaurační zázemí.

Podnětem k úvahám o vytvoření soutěže nejmenších houslistů byly především negativní zkušenosti s neduhy řady soutěžních klání: sebeprosazování kantorů prostřednictvím žáků, neúcta k výkonům ostatních soutěžících, napjatá a stresující atmosféra provázející soutěžní vystoupení i verdikty poroty, rozechvělé a někdy i nervově kolabující děti, naštvaní pedagogové i rodiče. Otázky a záměry byly zřejmé: Může to být i jinak? Pokusili jsme se tedy v roce 1992 uspořádat 1. ročník soutěže Plzenecké housličky, kde by na prvním místě byl respekt a ocenění každého dítěte, které se vydalo obtížnou cestou k houslovému umění, vzájemná úcta, vstřícnost a vědomí různosti cest" vedoucích k dobrému cíli. Naší snahou bylo od počátku mít soutěž otevřenou pro zkušené a sebejisté, ale i pro začínající a hledající, aby všichni mohli bez porážky a ostudy získávat zkušenosti, srovnávat přístupy, nacházet inspiraci.

Jsme nesmírně rádi, že se tyto myšlenky zatím daří realizovat a že ti, kdo přijíždějí se svými svěřenci do Starého Plzence, jsou vždy znovu ochotni přistoupit "na naši hru". Je to však stále obtížnější, vždyť se k nám sjíždějí skutečně špičkové talenty a v soutěži je přece jen nutno určit pořadí a označit nejlepší výkon. Přejeme si, aby Plzenecké housličky nacházely otevřené příznivce, odvážné začínající kantory i citlivé vychovatele nejmladší muzikantské generace, aby neztratily svou tvář a atmosféru a aby byly potěšením i povzbuzením pro mnohé soutěžící i naslouchající.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus-plzenec@volny.cz

© 2007 - 2023 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi