Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Ukončování studia

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy:

O ukončení vzdělávání v případě nevykonání závěrečné zkoušky, hodnocení stupněm neprospěl nebo neuhrazení úplaty za vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka o ukončení studia mimo obvyklý režim (dokončení jednotlivých stupňů studia) je možno podat řediteli školy na konci školního roku, případně v pololetí školního roku. Mimořádná žádost, podaná v průběhu pololetí, musí obsahovat prokazatelné zdůvodnění objektivně závažných příčin vyžadujících předčasné ukončení studia.

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák může řediteli školy podat rovněž žádost o přerušení studia. Žádost se řídí stejnými pravidly jako žádost o ukončení studia, musí však mít přesně stanovenou délku přerušení studia a dobu opětovného nástupu.

Žádost o ukončení nebo přerušení studia naleznete v dokumentech ke stažení.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi