Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Hudební obor - charakteristika výuky

Do přípravného studia jsou přijímány 5 a 6 leté děti na základě zjištění talentových předpokladů. Přijímání nových žáků probíhá každoročně na přelomu května a června.

Do I. stupně jsou zařazovány děti, které na konci přípravného studia ověří své hudební schopnosti přijímací zkouškou. Sedmileté a starší děti mohou tuto zkoušku vykonat bez absolvování přípravného studia, musí však prokázat schopnosti pro rozvíjení hudebních dovedností. Studium I. stupně je ukončeno absolventským vystoupením na veřejném koncertě školy, výjimečně lze studium ukončit interním vystoupením (přehrávkou).

Do II. stupně postupují žáci, kteří úspěšně absolvovali I. stupeň. Noví zájemci o výuku starší 14 let mohou nastoupit po vykonání přijímací zkoušky rovnou do II. stupně, studují pak podle zvláštního studijního plánu. Studium II. stupně je rovněž zakončeno absolventským vystoupením.

Ke studiu pro dospělé se mohou přihlásit absolventi II. stupně, ale také různě vyspělí či zcela začínající zájemci, studium probíhá podle individuálního studijního plánu.

Přípravné studium probíhá formou kolektivní výuky, tzv. přípravné hudební výchovy, k níž se ve 2. pololetí přidává výuka nástrojové hry ve skupinkách. Cílem tohoto studia je připravit děti pro vstup do I. stupně hudebního oboru, objevit a prohloubit všechny složky hudebního nadání, přiblížit dětem nejzákladnější prvky hudební struktury a zápisu, seznámit je s nabídkou nástrojů a ve spolupráci s učiteli vybrat nejvhodnější obor. Přípravné studium může být dvouleté, ve 2. roce probíhá vedle PHV i výuka nástroje již od 1. pololetí. Mimořádně nadané děti mohou být zařazeny do individuální výuky nástroje od počátku studia.

Individuální výuka hry na nástroj probíhá v pravidelných týdenních lekcích v rozsahu 45 minut (1 vyučovací hodina). V případě dobrých studijních předpokladů a velkého zájmu o hru je možné rozšířit lekci na 70 minut (1,5 vyučovací hodiny). U mimořádně talentovaných žáků, kteří se připravují ke studiu na profesionálních uměleckých školách (konzervatoře, AMU, pedagogické fakulty), se rozsah může zvýšit až na 2,5 vyučovací hodiny týdně, rozdělené do dvou lekcí. Takové rozšíření podléhá rozhodnutí pedagogické rady školy.

Ve hře na nástroj je zpravidla vyučován individuálně jeden žák. Výuka některých nástrojů (kytara, zobcová flétna, elektronické klávesy a zpěv) a hra na nástroje v rámci přípravného studia pro nejmenší může být organizována také ve skupinách 2 až 4 žáků.

Nedílnou součástí individuální výuky jsou interní i veřejná vystoupení žáků, třídní přehrávky, žákovské koncerty, přehlídky a soutěže.

Výuka skupinové a kolektivní interpretace je zaměřena na společné vytváření hudby v komorních souborech nejrůznějšího obsazení a velikosti. Nástrojové složení a počet členů souboru je dán druhem studované hudby i časovými možnostmi žáků. Společné muzicírování bývá nejlepší motivací pro zvládání hry na sólový nástroj. Hra v komorních souborech je povinnou součástí výuky ve vyšších ročnících I. stupně a ve II. stupni. Klavíristé mohou v rámci této výuky přebírat jednodušší klavírní doprovody mladších žáků nebo se věnovat čtyřruční hře, zpěváci se stávají členy dětského pěveckého sboru. Soubory komorní hry prezentují své umění v rámci žákovských koncertů i na mnoha dalších kulturních akcích. Některé soubory pracují společně po delší dobu (např. soubor barokní hudby), jiné jsou doplňovány mladšími dětmi, aby bylo zajištěno jejich trvalé působení (muzika lidového souboru Úslaváček).

Výuka hudební teorie se zabývá porozuměním hudebnímu prostředí, hudebnímu jazyku, struktuře a zápisu skladeb, rozhledem po kulturním a hudebním dění minulosti i současnosti a objevováním hudebního výrazu i způsobů komunikace. Předmět hudební nauka je v současné době povinnou součástí výuky hudebního oboru od 1. do 5. ročníku I. stupně (pro žáky vyučované podle ŠVP do 6. ročníku I. stupně). Ve II. stupni je výuka hudební teorie součástí hodin individuální výuky nástroje. Bez základního pochopení jednotlivých součástí hudební teorie je velmi nesnadné či skoro nemožné zvládat na dobré úrovni hru na nástroj. Hudební nauka proto zůstává velmi důležitou podmínkou přínosného a smysluplného studia v hudebním oboru ZUŠ.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi