Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Co se událo

15. 06. 2011

Hudební víkend 21. a 22. května 2011

Předposlední víkend v květnu byl pro žáky a kantory plzenecké ZUŠky plný hudebních vystoupení a prezentace školy po celém našem regionu. Vedle vystoupení dětského lidového souboru Úslaváček na Staročeských májích ve Starém Plzenci – Sedlci jsme měli možnost představit i další soubory naší školy, tentokrát na 1. ročníku Festivalu žákovských kapel, který začal v sobotu po poledni ve Spáleném Poříčí. Na venkovním jevišti restaurace Ve Dvoře i přes mírnou nepřízeň počasí vystoupila před zaplněným hledištěm desítka kapel, tvořená žáky ZUŠ ve Starém Plzenci, Nepomuku, ZŠ ve Spáleném Poříčí, Gymnázia v Blovicích a dalšími muzikanty. Za uskutečnění festivalu děkujeme zejména panu učiteli Romanu Škalovi, sponzorům i všem, kteří jednotlivá vystoupení připravili, a již se těšíme na další ročníky. V podvečer čekalo žáky ZUŠ Starý Plzenec pro změnu třičtvrtěhodinové vystoupení na Dni regionu, konaném na nádvoří zámku v Nebílovech, kde se postupně prezentovaly jednotlivé školy, umělecká seskupení, výtvarníci či řemeslníci našeho regionu. V neděli dopoledne se pak naše škola představila na tradičním Společném koncertu základních uměleckých škol jižního Plzeňska, který probíhá každoročně ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. V programu vystoupili nejtalentovanější žáci ze ZUŠ v Blovicích, Dobřanech, Nepomuku, Přešticích, Starém Plzenci a Stodě. Naši školu ve dvouhodinovém programu reprezentovali houslisté Erik Kočandrle a Johana Jendelová, akordeonista David Soukup a kytaristka Anna Poubová.

15. 06. 2011

Soutěž "Plzenecké housličky" – 19. ročník

V sobotu 28. května 2011 se ve Starém Plzenci uskutečnil již 19. ročník soutěže nejmenších houslistů "Plzenecké housličky", letos vyhlášený pro tři starší kategorie – děti desetileté, jedenáctileté a dvanáctileté.

Do Plzence se tradičně sjíždějí malí nadaní houslisté z celých Čech, letos nejvíce z Prahy, Českých Budějovic a Plzně, aby předvedli svoje umění a v příjemné, klidné atmosféře soutěžili o jednu z připravených keramických cen s motivem houslí, které pro nás již mnoho let vytváří výtvarnice Eliška Kovandová v keramické dílně EJKE v Nýřanech. Žádná z těchto cen po celá léta soutěže není stejná, všechno jsou jedinečné originály – a ti nejšikovnější soutěžící jich mají doma již malou sbírku.

Soutěž se koná tradičně celý den v Lidovém domě na Malé Straně, zázemím pro soutěžící jsou třídy a prostory ZUŠ, restaurace nabízí hostům teplé obědy. Velký sál Lidového domu, vyzdobený každoročně živými květinami a stromy zapůjčenými Zahradnictvím Fišer s.r.o. v Plzni, se během dne zaplní necelými dvěma stovkami hostů – dětmi, rodiči, vyučujícími, korepetitory, odbornou porotou i těmi, kteří rádi, pravidelně a se zájmem jezdí "jen" poslouchat. Však také "Plzenecké housličky" jsou za léta své existence již známou značkou a proslavují v kulturní sféře naše město po celé republice.

Letošní ročník soutěže nám přinesl velikou radost: První cenu v kategorii jedenáctiletých houslistů získal v silné konkurenci žák naší ZUŠky Erik Kočandrle za přednesení 1. věty sonáty E dur G. F. Händela a koncertu a moll "V uherském slohu" Oscara Riedinga. Absolutní vítězkou soutěže se stala letošní vítězka ústředního kola Národní soutěže základních uměleckých škol, dvanáctiletá Pavla Tesařová Prahy.

Přípravu a průběh soutěže zajišťují tradičně zaměstnanci ZUŠ Starý Plzenec, získání věcných cen, ladění klavírů a další náklady spojené s organizací soutěže umožnili svou pomocí a finanční podporou p. Aleš Chadima (EPLcond s.r.o., Plzeň), Plzeňský kraj, manželé Kutišovi z Prahy, p. Jan Skála (Bytspektrum, Plzeň) a firma PPH Collegium z Hradce Králové.

Tradicí bohužel je ale i malý zájem (neschopnost či nevšímavost?) provozovatelů Lidového domu připravit a uklidit před touto celorepublikovou akcí prostory sálu i přilehlého restauračního zařízení tak, aby hosty zvaly k příjemnému posezení a organizátorům bylo umožněno zabývat se jen přípravou samotné soutěže a ne mytím židlí, stolů, luxováním pódia, zametáním podlah sálu, rok starých pavučin a odstraňováním všelijakých dalších závad.

Příští rok proběhne jubilejní 20. ročník soutěže. Chtěli bychom ho mít slavnostnější. Již v těchto dnech se domlouvá program – recitál vynikajícího mladého houslisty Josefa Špačka, který se zúčastnil jako dítě několika ročníků naší soutěže. Můžeme se těšit i na slavnostně uklizený sál, umytá okna či spravené dveře a čistou, voňavou restauraci?

09. 05. 2011

Dubnová pokračování soutěží ZUŠ

V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na housle obdrželi plzenečtí žáci v silné konkurenci ve svých kategoriích 4 druhé ceny (Matěj Borovský, Lukáš Děkanovský, Erik Kočandrle a Anna Kejvalová) a 1 třetí cenu (Jiří Šlégr). David Soukup vybojoval v krajském kole soutěže ve hře na akordeon svým výborným vystoupením první místo.

Největší radost nám udělala žákyně kytarové třídy pana učitele Martina Skaly Anna Poubová, která si z krajského kola soutěže odnesla za svůj jedinečný výkon nejen první cenu, ale i postup do ústředního kola soutěže, které se koná na konci května v Novém Strašecí.

21. 03. 2011

Úspěchy žáků ZUŠ v soutěžích

Začátkem února 2011 se v Plzni konalo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Třináctiletý Jiří Šlégr si ve veliké konkurenci zajistil svým vystoupením 4. místo v kategorii C a postoupil do celostátního kola soutěže v Karlových Varech.

Na konci února se uskutečnilo plzeňské okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kterého se mezi 64 přihlášenými soutěžícími zúčastnilo také 5 našich žáků. Aneta Soukupová obdržela 2. cenu v nulté kategorii, Jan Batěk 3. cenu v první kategorii, Benjamin Perol 2. cenu ve druhé kategorii a Václav Bystřický 3. cenu v páté kategorii. Nejlepšího výsledku dosáhl náš žák Antonín Borovský, který v nulté kategorii spolu s 1. místem získal také postup do krajského kola, kde 12. března v silné konkurenci znovu obhájil 1. místo ve své kategorii.

V okresním kole akordeonové soutěže se naši žáci rovněž dostali mezi nejlepší: David Soukup vybojoval 1. cenu s postupem do krajského kola a Jan Chytrý se umístil na 2. místě ve své kategorii.

V okresní soutěži kytaristů naši školu úspěšně reprezentovali v nulté kategorii David Pilík a Kateřina Tikalská (oba 2. místo) a Jan Kolář (3. místo). Druhé místo ve 2. kategorii obsadila Pavlína Harnochová a 1. místo v sedmé kategorii Anna Poubová, čímž si rovněž zajistila postup do dalšího kola soutěže.

Do krajského kola soutěže ZUŠ postupují s 1. cenou z okresního kola také naši houslisté Matěj Borovský a Lukáš Děkanovský (1. kategorie), Erik Kočandrle (3. kategorie), Jiří Šlégr (5. kategorie) a Anna Kejvalová (6. kategorie). Druhou cenou byla ohodnocena houslistka Barbora Vlachová a violoncellistka Emma Čížková.

Všem vítězům i jejich učitelům blahopřejeme!

17. 02. 2011

Mimořádná kulturní událost

Ke krásnému a záslužnému kulturnímu činu došlo ve Starém Plzenci v úterý 8. února 2011 v obřadní síni zdejší radnice. Konal se zde mimořádný koncert Kruhu přátel hudby (ve spolupráci se Základní uměleckou školou a K-Centrem ve Starém Plzenci). Důvodem uskutečnění klavírního recitálu, k němuž pořadatelé pozvali profesora plzeňské konzervatoře Maxima Averkieva (již několik let žijícího ve Starém Plzenci), bylo uvedení kompletně a od základu zrenovovaného osmdesát pět let starého klavíru zn. Blüthner královéhradeckou firmou PPH Collegium do jeho dalšího koncertního provozu. Zásluhou ZUŠ a pracovníků uvedené firmy získalo město opět nástroj, který ještě mnoho let bude sloužit ke kulturnímu a hudebnímu obohacení občanů Starého Plzence.

Maxim Averkiev vybral pro tuto příležitost z nepřeberného množství klavírní literatury závažná díla: Šostakovičovo mohutné Preludium a fugu d moll, Mozartovu Sonátu C dur, Variace na Corelliho téma od Sergeje Rachmaninova a Lisztovu Sonátu Po četbě Danta. Program vylehčily kratší skladby – dva Dvořákovy valčíky a tři části z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku. Jako přídavek pak zazněl Debussyho Ohňostroj.

Umění Maxima Averkieva má základ v dokonalé technice a v mimořádné schopnosti pracovat s klavírním zvukem. To mu umožňuje v každé stylové rovině přesvědčivé tlumočení skladeb, od mužného a vážného Šostakoviče přes křišťálově čistého Mozarta až k rozsáhlým virtuozním skladbám Rachmaninova a Liszta s rychlým střídáním nálad a bohatým využitím všech druhů klavírní techniky. Jeho básnivý a poetický projev, pianisticky dokonalý, strhne posluchače i ve skladbách drobnějších (Dvořák, Janáček), v Debussyho impresionistickém Ohňostroji pak umělec uplatnil neuvěřitelně bohatou škálu zvukových barev. Maxim Averkiev nehraje na efekt, ale z vnitřního přesvědčení, a do sféry hlubokých a silných prožitků vtahuje i své posluchače. Ve zcela zaplněné síni to určitě také všichni vycítili a budou na tak krásný večer dlouho vzpomínat.

Jindřich Duras

17. 02. 2011

Rekonstrukce koncertního klavíru v obřadní síni radnice

V roce 1985 byl pro koncerty nově založeného Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci zakoupen klavír, který byl původně umístěn v prostorách bývalého kina, později se přestěhoval do obřadní síně staroplzenecké radnice. Předchozí majitelkou byla paní Jitka Navrátilová-Smetanová, výborná klavíristka a cembalistka, dnes působící v Praze. Koncertní křídlo zn. Blüthner sloužilo svou zvukovou kvalitou po 25 sezón klavíristům při koncertech KPH a také žákům a učitelům ZUŠ, kteří na radnici pravidelně konají svá vystoupení.

Původ a vznik tohoto klavíru, jeho postavení ve známé německé firmě Blüthner v Lipsku, spadá již do roku 1926. Tento pokročilý věk se v poslední době začal projevovat na ztrátě zvukové výraznosti a také na vnější estetické stránce nástroje. V ZUŠ Starý Plzenec vznikl proto záměr rekonstrukce nástroje. Vedení staroplzenecké umělecké školy má dlouhodobě vynikající zkušenosti s firmou PPH Collegium z Hradce Králové, pro potřeby výuky byly již rekonstruovány touto firmou 4 klavíry s velmi dobrým výsledkem. Obrátili jsme se proto na odborníky firmy PPH Collegium, aby zhodnotili stav nástroje a perspektivnost jeho případné generální obnovy. Závěr důkladné prohlídky a kontroly všech součástí klavíru vyzněl v tom smyslu, že se jedná o velmi kvalitní nástroj, na dobu svého vzniku velmi pokrokově konstruovaný, a navíc zachovaný v původní podobě bez jakýchkoli nevhodných zásahů a úprav.

Finanční krytí komplexní rekonstrukce koncertního křídla je ovšem finančně velmi náročná záležitost (cca 150 000,- Kč). Městské finanční zdroje takovou investici nedovolovaly, a tak po zvážení všech okolností bylo nabídnuto vedením ZUŠ Starý Plzenec krytí finančních nákladů ze zdrojů školy z tzv. fondu reprodukce majetku. Křídlo ovšem bylo nutno převést do majetku školy, aby bylo možno školní finance pro tento účel použít.

Vše bylo projednáno s představiteli města a před prázdninami v červnu 2010 bylo křídlo odvezeno do Hradce Králové ke kompletní rekonstrukci. Na radnici ve Starém Plzenci firma PPH Collegium zapůjčila po dobu prací náhradní nástroj. Půl roku trvající zásadní obnova našeho klavíru se dotkla každé součásti nástroje, od mechanických částí, strun a ozvučné desky až po vnější podobu laku s vysokým leskem. Před Vánocemi se klavír vrátil do obřadní síně a výsledek předčil všechna očekávání. Estetické i zvukové vlastnosti nástroje jsou dokonale obnoveny, málokdo by na první pohled rozeznal, že před sebou nemá zcela nový nástroj.

Úspěšné dokončení celého záměru chceme slavnostně prezentovat veřejnosti při mimořádném klavírním recitálu pana Maxima Averkieva v úterý 8. 2. 2011 za přítomnosti představitelů firmy PPH Collegium a představitelů města.

Miloslav Esterle

17. 02. 2011

Finále Dětské porty 2011

V sobotu 20. listopadu 2010 se v Plzni v sále SPŠD konalo oblastní kolo soutěže Dětská porta. Vzhledem k tomu, že jedním z vystupujících byla i kapela ze ZUŠ Starý Plzenec (pobočky ve Spáleném Poříčí) – „Třeťáci“, vydala jsem se i já do místa konání. Jednak proto, že jsem byla na takovou akci zvědavá, a také proto, že jedním z členů hudební skupiny je i můj syn. Celá akce se konala v sále školy, kde již bylo připraveno pódium pro účinkující, stolky pro porotu a spousta místa pro diváky. Hned v úvodu jsem byla zaskočena vysokým počtem účinkujících. Soutěž byla rozdělena do dvou částí – dopoledne vystupovali jednotlivci a hudební dvojice, po obědě pak byl čas vyhrazen pro hudební skupiny. Na Dětské portě v Plzni vystoupilo celkem 23 dětských skupin, dvojic a jednotlivců ve věku od 8 do 26 let věku. Již v dopolední části jsem byla velmi mile překvapena všemi účinkujícími, kteří divákům a především porotě předváděli svoje umění – zpívali country, folk, hráli na kytary, housle, zkrátka všichni se dobře bavili.

Moje hlavní chvíle ale přišla po přestávce v odpoledním bloku, kdy jedním z vystupujících byla skupina "Třeťáci". Tuto kapelu tvoří celkem pět členů – Tomáš Kutálek (basová kytara), Standa Hefert (klávesy), Mirek Kraml (bicí) a dvě dívky, Vendulka a Markétka Janovské (zpěv). Všichni členové, jak už jsem zmínila, chodí do stejné třídy a myslím, že mají mezi sebou skvělou partu. Děti spolu hrají zatím jeden rok a dal je dohromady jejich kapelník a učitel pan Mgr. Roman Škala. Kluci na pódiu zahráli a děvčata krásně zazpívala celkem tři písničky – Ho ho Watanay, Tři citrónky a Chodím po Broadwayi. K panu učiteli Romanu Škalovi musím ještě zmínit, že kromě "Třeťáků" měl v soutěži ještě další "želízka v ohni", a to ještě jednu skupinu z pobočky plzenecké ZUŠky ve Spáleném Poříčí – Galaxy, která je složená převážně z žáků deváté třídy, a kapelu z blovického gymnázia, kterou tvoří studenti tercie. Obě zmiňované skupiny získaly ve své kategorii třetí místo a byl to pro ně veliký úspěch. Hlavními hvězdami sobotního odpoledne se ale stali "Třeťáci", kteří získali nejen cenu diváků, ale ve své kategorii skončili na prvním místě a postoupili do celorepublikového finále.

Konání republikového finále DP proběhlo 4. - 6. února 2011 v Praze a "Třeťáci" se ho se svým doprovodným teamem zúčatnili. Naše výprava byla poměrně početná a všichni jsme společně prožívali hudební zápolení. Ve finále DP se v jejich kategorii vedle sedmi českých hudebních skupin představily i dvě kapely ze Slovenska. Konkurence byla opravdu veliká a některé výkony byly téměř na profesionální úrovni.

"Třeťáci" nezklamali a svým výkonem nám všem udělali velikou radost. Když dohráli, všichni jsme si oddychli a netrpělivě čekali na večerní slavnostní vyhlášení výsledků. Když pak na slavnostním předávání zaznělo jejich jméno a z rukou porotců si převzali cenu diváků, byli jsme všichni šťastni. Nejvíc ale pan učitel Roman Škala a jeho malí muzikanti. My rodiče jsme byli na své děti náležitě hrdí a přejeme jim do budoucna mnoho dalších hudebních úspěchů.

Anna Kramlová

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi