Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Co se událo

21. 06. 2016

Úspěchy žáků ZUŠ Starý Plzenec ve školním roce 2015/2016

I v letošním školním roce se řada dětí hudebního oboru plzenecké ZUŠky zúčastnila Soutěže žáků základních uměleckých škol, tentokrát vypsané pro hru komorních souborů, hru na akordeon a EKN a sborový zpěv. Soutěžící museli projít sítem školních, okresních a krajských kol a vyrovnávat se se silnou konkurencí a často i zcela odlišnou motivací žáků, rodičů a učitelů velkých městských škol. Máme radost, že naši žáci v tomto náročném klání nezapadli, dobře se připravili a odvedli hodnotné hudební výkony. Chceme tímto poděkovat jak těm nejlepším ze soutěžících a těm, kteří při nejrůznějších vystoupeních ukazují, co krásného se naučili, tak učitelům, kteří do jejich přípravy vložili mnoho své invence, času a úsilí.

Ve dnech 12. a 13. února si z krajského kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů odneslo 2. cenu trio zobcových fléten pod vedením paní učitelky Alice Šeflové ve složení Natálie Jandová, Daniela Soukupová, Monika A. Kuglerová, rovněž 2. cenu klarinetové trio pana učitele Martina Petruně ve složení Aneta Denková, Jonáš J. Koňařík, Ema Brnková a 3. cenu trio zobcových fléten opět pod vedením Alice Šeflové ve složení Hana Šlaisová, Hana Žitníková, Anna Hejzková.

18. března se v Rokycanech uskutečnilo krajské kolo přehlídky pěveckých sborů, kde náš dětský pěvecký sbor Hvězdička se svými sbormistryněmi, paní učitelkou Petrou Vlachovou a Markétou Kofroňovou, získal bronzové pásmo.

19. března vybojovala 2. cenu v krajském kole ve hře na elektronické klávesové nástroje Lucie Bártová, žákyně ze třídy pana učitele Romana Škaly.

9. dubna proběhlo v Plzni krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, odkud se s 2. cenou vrátil smyčcový soubor Kateřiny Palátové ve složení Matěj Borovský, Eliška Čikotová, Lukáš Děkanovský, Ondřej Suchan, Jan Batěk a s další 2. cenou soubor barokní hudby pod vedením Miloslava Esterleho ve složení Erik Kočandrle, Marie A. Svobodová, Hana Jeřábková, Vojtěch Vurm.

Vedle zařazení se do soutěží základních uměleckých škol a přípravy pravidelných žákovských a absolventských koncertů ve Starém Plzenci a na pobočkách v Nezvěsticích a Spáleném Poříčí je třeba zdůraznit také žákovská vystoupení v rámci dalších přehlídek, soutěží či koncertů, jako např. již dříve zmíněnou úspěšnou účast kapel Bengál a Mrňouskové pod vedením Romana Škaly ve finále Dětské porty 29. a 30. ledna nebo účast zpěváků 18. února v krajském kole soutěže Karlovarský skřivánek a 19. března v Soutěži ve zpěvu lidových písní „Rokycany 2016“ (3. cena Lady Pavlovičové). Z řady vystoupení dětského lidového souboru „Úslaváček“ stojí za zmínku vystoupení při Setkání dětských lidových muzik v plzeňské Měšťanské besedě 2. dubna a na slavnosti Staročeské máje 21. května v Sedlci. Naši houslisté nechyběli v programu každoročního Koncertu houslových nadějí 21. dubna v Měšťanské besedě v Plzni a různé žákovské soubory v programech Přehlídky komorní hudby v Dýšině 22. května a Noci kostelů 10. června.

Komorní soubory našich žáků jsou pro svou hudební vyspělost, repertoár a profesionální vystupování již delší dobu často žádány při mnoha kulturních akcích a slavnostech jak v našem městě (např. zahájení letošní sezóny na hradu Radyně, oslava 700. výročí narození Karla IV. apod.), tak i v jeho širším okolí. Trubači ze třídy pana učitele Františka Bayera nechybějí při zahajovacích fanfárách městských slavností, flétnové soubory paní učitelky Hany Pumrové již tradičně několikrát ročně vystupují i při hudebních nešporách v Husově domě ČCE v Plzni. Soubor barokní hudby „L’estro arco“ pod vedením Miloslava Esterleho měl letos čtyři samostatné koncerty (ve Zdemyslicích, Plzni, Spáleném Poříčí a v Hojsově Stráži) a na několika dalších se podílel částí programu.

Vyvrcholením celoroční práce souborů, kapel, pěveckého sboru, souboru Úslaváček a letos i skupinky žáků literárně-dramatického oboru byla Zahradní slavnost, která se konala v parku za kostelem Narození Panny Marie ve Starém Plzenci 16. června. Díky dobrému počasí jsme mohli v příjemné venkovní atmosféře a za poslechu neméně příjemné muziky pocítit, že se léto (a s ním i prázdniny) už opravdu přiblížilo.

Závěrem roku chceme poděkovat také žákům a pedagogům výtvarného oboru naší školy. Svěřenci paní učitelky Elišky Majerové připravili na květen a červen výstavu svých prací ve spálenopoříčském špejcharu Ve Dvoře s názvem „Koulelo se, koulelo“, výstavu žákovských výtvarných prací ve Starém Plzenci připravuje paní učitelka Jana Frolíková na podzim. I letos se naši žáci zúčastnili se svými pracemi několika výtvarných soutěží, v nichž obdrželi významná ocenění.

Ve výtvarné soutěži Tři králové získali 1. cenu Dušan B. Megger, 2. cenu Klára Rojíková, Pavla Laštovková a Karolína Přibáňová a 3. cenu Světlana Norková.

V krajském kole soutěžního výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole (mezinárodní soutěže s víc než padesátiletou tradicí, u nás vyhlašované MŠMT) byly oceněny výtvarné práce Josefíny Pavelcové, Andrey Valentové a Barbory Houškové, cenu pro kolektiv obdržely Gabriela Adámková, Adéla Šafrová, Dagmar Matoušková, Nikol Grzybowská, Anna Tůmová a Rebeka Žižkovská. Jejich výtvarné práce získaly poté ocenění i v celostátním kole soutěže.

Porota 44. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice udělila čestné uznání výtvarné práci Kláry Malé.

V soutěži Život a doba Karla IV., jejíž vyhlášení proběhlo při letošní zahradní slavnosti v rámci Léta pod rotundou, získali za své výtvarné práce 1. cenu Viktorie Hašková, Anna Tůmová, Evelyn Koldinská a Nikola Davídková, 2. cenu Lucie Strádalová, Rebeka Žižkovská a 3. cenu Tereza Stadlerová, Jan Lehner a Evelyn Koldinská. Všem, kdo naši školu úspěšně reprezentují, děkujeme a blahopřejeme.

06. 04. 2016

Plzeňský kraj udělil paní učitelce Mgr. Janě Frolíkové ocenění za úspěšnou pedagogickou práci

V úterý 29. března 2016 u příležitosti Dne učitelů poděkoval hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs spolu se svým náměstkem Jiřím Stručkem a radním Jaroslavem Šobrem dvacítce pedagogů z celého Plzeňského kraje za jejich dosavadní práci a předal jim pamětní medaili a děkovný list spolu s drobnými dárky. Mezi oceněnými byla i Mgr. Jana Frolíková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec.

Paní učitelka Jana Frolíková již po řadu let svého působení v ZUŠ Starý Plzenec dosahuje výborných výsledků ve výtvarném oboru školy. Jednotlivé práce i společné kolekce, které vznikají pod jejím vedením, se dostávají opakovaně do ústředních přehlídek výtvarného oboru, kde jsou ohodnocovány předními cenami. Také v dalších soutěžích získávají výtvarná díla ze ZUŠ Starý Plzenec významná ocenění, ať jde např. o soutěž „Alšova země“ či „Lidice“. Žákovské práce svěřenců Jany Frolíkové jsou pravidelně k vidění na společných výstavách jak v rámci kraje, tak i v celostátním měřítku (galerie Klenová, expozice v Parlamentu ČR). Velmi podnětné a zapálené působení paní učitelky Frolíkové přivádí každoročně několik žáků k rozhodnutí přihlásit se na střední odbornou školu s výtvarným zaměřením a tito studenti vesměs i výborně uspějí v přijímacím řízení. Samostatná výtvarná činnost, jíž se Jana Frolíková věnuje, je dalším inspirujícím příkladem pro malé i větší výtvarníky i jejich rodiče, v loňském roce uspořádala výstavu svých prací v galerii ve Starém Plzenci. Skromné a neokázalé vystupování Jany Frolíkové a její ochota pomoci ve všech souvislostech života školy i města (např. při výzdobě prostor školy, městských památek, při pořádání pravidelných vystoupení či žákovských výstav nebo účastí na adventních trzích se stánkem výtvarných děl) jí přináší výrazné uznání široké, nejen rodičovské veřejnosti, kolegů i žáků. Její pracovní nasazení a zaujetí nepolevilo ani ve chvíli, kdy byla postavena před nutnost velmi náročné péče o manžela při jeho zdravotních problémech. Ze všech těchto důvodů jsme přesvědčeni, že pedagogické i čistě lidské kvality paní učitelky Jany Frolíkové si plně zaslouží veřejné uznání, a velmi vítáme její zařazení mezi letos oceněné pedagogy.

02. 04. 2016

Finále Dětské porty 2015

Ve dnech 29. - 30. 1. 2016 se v Praze - Bohnicích opět uskutečnilo republikové kolo Dětské porty, na němž již tradičně nechyběly ani kapely z naší pobočky ve Spáleném Poříčí. Na finále Porty se letos vydaly dvě kapely pod vedením pana učitele Romana Škaly, v soutěžích i na podiu již ostřílená kapela Bengál (1. místo v listopadovém krajském kole v kategorii 6 - 15 let) a kapela nejmenších hráčů - Mrňouskové (2. místo v krajském kole ve stejné kategorii).

Reprezentovat v Praze svou školu ve Spáleném Poříčí, svou ZUŠku ve Starém Plzenci i svůj kraj se kapely vypravily navíc se zvláštním oceněním za instrumentální výkon, uděleným krajskou porotou Jaroslavu Holubovi ze skupiny Mrňouskové a Miroslavu Kramlovi ze skupiny Bengál (oba jsou žáci kytarové třídy pana učitele Martina Skaly).

Konkurence z celé republiky v Praze byla veliká, obě kapely podporovány svými rodiči a příznivci se svého úkolu zhostily velmi dobře, na první místa to však nestačilo. Přesto se naše kapely nevracely domů s prázdnou. Mrňouskové dokázali svým výkonem tak nadchnout přítomné posluchače, že obdrželi Cenu diváka a pokračují tak v dřívější tradici.

Velký dík za trpělivou přípravu obou kapel i krásný výsledek patří panu učiteli Romanu Škalovi, ale i rodičům malých muzikantů, kteří dokážou svým dětem připravovat dobré zázemí, aby takto náročné akce mohly probíhat.

26. 10. 2015

Výstavy výtvarného oboru ZUŠ

Jako každý rok i ve školním roce 2014/2015 představily naše výtvarnice veřejnosti výběr z prací vzniklých ve výtvarných ateliérech školy, a to jak ve Starém Plzenci, tak i na pobočce ve Spáleném Poříčí. Výstavám žákovských prací letos předcházelo i ohlédnutí za tvorbou paní učitelky Jany Frolíkové u příležitosti jejího životního jubilea, vernisáž její výstavy pod názvem „Doteky“ proběhla ve Staroplzenecké galerii 26. listopadu 2014.

Výstavy pod názvy „Výtvarná laboratoř“ a „Les“ pak seznámily veřejnost s výtvarnými pracemi žáků, vernisáže se uskutečnily 4. března 2015 ve Starém Plzenci a 21. května ve Spáleném Poříčí.

26. 10. 2015

Reprízy úspěšného muzikálu Čertovská pohádka

Muzikál Čertovská pohádka měl pro velký úspěch několik repríz i ve školním roce 2014/2015. Přes velkou časovou náročnost přípravy každého vystoupení a nutnost přizpůsobit se vždy novému prostředí se všichni aktéři k muzikálu rádi vraceli. 11. září 2014 proběhla první repríza při Juniorfestu na zámku v Horšovském Týně, 6. listopadu opět v sále Lidového domu ve Starém Plzenci a 22. února 2015 v sále pivovaru v Letinech. Na podzim 2015 se už chystá nové představení, muzikál Červená Karkulka z pera Z. Svěráka a J. Uhlíře, jehož přípravy se opět ujali vyučující Roman Škala, Petra Vlachová a Markéta Jáchymovská. Fotografie jsou z Juniorfestu v Horšovském Týně.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi