Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Co se událo

27. 06. 2014

60 let uměleckého školství ve Starém Plzenci

Oslavy 60. výročí vzniku školy provázely celý školní rok 2013/2014. Podzimní měsíce proběhly ve znamení intenzivních příprav, abychom na jaře (vedle pravidelných koncertů pro plzeneckou, nezvěstickou a poříčskou veřejnost, mateřské školy či setkání důchodců, vystoupení v Plzni, Dýšině, na Staročeských májích nebo při Noci kostelů) mohli v několika mimořádných akcích představit to nejlepší z naší ZUŠ, ukázat umění a dovednosti našich žáků i učitelů všech oborů při jejich vzájemné spolupráci.

Přehlídku „toho nejlepšího“ zahájil březnový koncert učitelů ZUŠ pro Kruh přátel hudby ve Starém Plzenci, nazvaný „Plzenečtí muzikanti“, v němž se v obřadní síni staroplzenecké radnice veřejnosti představili učitelé naší školy jako sólisté i jako komorní hráči v souborech, doplněných hosty a žáky školy.

Duben přinesl vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ve Staroplzenecké galerii, pojmenovanou „V zemi čokoládového čerta“, která připomněla pro změnu 40. výročí založení výtvarného oboru ve Starém Plzenci. Důstojným příspěvkem k oslavám se stala také výstava výtvarných prací poříčských žáků s názvem „Gotika“, instalovaná v květnu a červnu v galerii Špejchar ve Spáleném Poříčí.

Celoroční snažení se upínalo zejména ke květnovému uvedení muzikálu „Čertovská pohádka“, který složil a s dětmi i vyučujícími nastudoval pan učitel Roman Škala, o výpravu a výzdobu se postarali vyučující a žáci výtvarného oboru. Generální zkoušku představení v Lidovém domě zhlédly děti z okolních mateřských škol, premiéře muzikálu pak bylo přítomno přes 300 diváků z Plzence a okolí a zdá se, že o další uvedení (například pro plzeňské školy) je ještě velký zájem.

A konečně měsíc červen již v předprázdninové atmosféře představil práci všech souborů a kapel školy, pěveckého sboru i dětského lidového souboru Úslaváček při „Zahradní slavnosti“ s občerstvením, konané na závěr školního roku v zahradě u kostela Narození Panny Marie na Malé Straně. Tříhodinové pásmo živé hudby, inspirativní prostředí krásné stinné zahrady a nádherné počasí udělalo radost jak organizátorům, tak i skoro dvěma stovkám přítomných. Všem, kdo se na přípravách podíleli, patří veliký dík a přání příjemného odpočinku o nadcházejících prázdninách.

Další fotografie a videa naleznete v naší fotogalerii.

27. 06. 2014

Blahopřání soutěžícím

V letošním školním roce (2013/2014) se soutěžní klání žáků základních uměleckých škol odehrávalo v hudebním oboru ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru a v oboru literárně-dramatickém a výtvarném.

V tradičně velmi náročných okresních kolech, kterých se naši žáci zúčastnili spolu se žáky všech plzeňských škol, se nejlépe vedlo klavíristovi Vojtěchu Děkanovskému ze třídy Filipa Gregoriadese, kytaristce Viktorii Skolkové ze třídy Martina Skaly a houslistům Matěji Borovskému, Lukáši Děkanovskému (vyučující Kateřina Palátová), Ondřeji Suchanovi (vyučující Veronika Dobrovolná) a Eriku Kočandrlovi (vyučující Miloslav Esterle). V krajském srovnání pak Matěj Borovský vybojoval 1. místo, Lukáš a Vojtěch Děkanovští 2. místo a Ondřej Suchan i Viktorie Skolková 3. místo. Všem soutěžícím i jejich vyučujícím blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Gratulace patří i zpěvačce Kláře Krejčové ze třídy paní učitelky Markéty Jáchymovské, která po úspěšném 3. místu v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek vybojovala i na celostátní úrovni této soutěže velmi cennou 3. cenu.

Velkého úspěchu dosáhly v krajském kole Soutěžní přehlídky VO ZUŠ také práce našich výtvarníků. Čestné uznání získala řada a projekt „Gotika“ paní učitelky Elišky Majerové a cenu s postupem do celostátního kola dokonce 2 řady a projekty paní učitelky Jany Frolíkové – s názvem „Afrika“ a „Staroplzenecké varhany“. Výtvarné práce našich žáků se každoročně představují nejen v galeriích Starého Plzence, Spáleného Poříčí či Klenové, ale získávají i řadu dalších ocenění, kupříkladu v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Děkujeme.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi