Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Co se událo

19. 12. 2014

Vánoční příběh v podání těch nejmenších

Na úterní podvečer 16. prosince 2014 žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ ve Starém Plzenci připravili vánoční besídku, ve které se představili svým rodičům a dalším hostům za doprovodu lidového souboru Úslaváček. Nejmenší žáčci LDO, které připravila paní učitelka Martina Šimánková, přítomným oživili tradiční vánoční příběh, když v rolích pastýřů oznamovali narození Ježíška. Koledy zazpívali a zahráli zpěváci a muzikanti z Úslaváčku pod vedeními paní učitelky Kateřiny Palátové a Simony Blahové a v barevných krojích zatančili i malí tanečníci lidového souboru v choreografii paní učitelky Evženie Kabátové a Jany Vitákové. I přes trému nejmenších účastníků představení zdárně skončilo a všichni společně s vyučujícími, rodiči, babičkami a dědečky si společně zazpívali několik koled. Malí herci, tanečníci i muzikanti si se dočkali zaslouženého potlesku a paní učitelky, kterým patří rovněž velký dík za přípravu celého představení, podělily žáčky drobnými dárky.

09. 10. 2014

„Barokní oslava“ ve Zdemyslicích

V pátek 26. září 2014 se rozezněl nově opravený kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích koncertem barokní hudby v podání členů komorního souboru „L’estro arco“. Soubor pod vedením pana ředitele Miloslava Esterleho pracuje při ZUŠ Starý Plzenec již několik let a je tvořen převážně žáky jeho houslové třídy.

V programu zazněly sonáty a koncerty největších barokních skladatelů – G. F. Händela, F. M. Varaciniho, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. Sólových houslových partů se zhostili Miloslav Esterle, Eva Menclová, Anna Kejvalová a Erik Kočandrle, violoncellového continua paní učitelka Zdeňka Pavlíková se svým žákem Martinem Čadkem a cembalového (varhanního) continua paní učitelka Lenka Kočandrlová a Petr Vícha.

Závěrečný Koncert pro dvoje housle a moll Antonia Vivaldiho i přídavek ze Suity g moll G. Ph. Telemanna, při kterých se představili všichni členové souboru „L’estro arco“, naplnily svými tóny, barvou a energií nejen vnitřek opraveného kostela, ale i jeho široké okolí a jistě i všechny vděčné posluchače.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi